Høstens aktiviteter er:

  • Kondisjon, styrke og balanse
  • Varmtvannstrening
  • Turgruppe
  • Stoltrim
  • Tur med øvelser
  • Styrketrening

Timeplan og mer informasjon om påmelding finner du på Frisklivssentralens nettside.

Om Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og gi deg støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Ved Frisklivssentralen får du hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i ulike grupper og aktiviteter. Aktivitetene foregår både ute og inne og legges opp slik at alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetsglede og sosialt felleskap vektlegges.

De hjelper deg også til å finne aktiviteter som passer for deg og som du kan fortsette med når oppfølgingen på frisklivssentralen er ferdig.