icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barn, unge og familie   ›   Helsestasjon

Helsestasjon

Nordby og Ås helsestasjon

Nordby og Ås helsestasjon Foto: Ivar Ola Opheim

Kontaktinformasjon

 

Grunnet omstendighetene rundt covid-19 vil vi på helsestasjonen i tiden som kommer ha svært begrenset drift. I første omgang vil dette bety at vi stenger all drop-in både på HFU og åpen helsestasjon, alle gruppetilbud avlyses. Vi vil komme med mer informasjon når dette foreligger. Vi beklager dette, men ber om forståelse for at dette er helt nødvendig for å bidra til den nasjonale dugnaden om å begrense risikoen for spredning av covid-19.

Due to the circumstances surrounding covid-19 we will have very limited operation at the health station in the time. In the first instance, this will mean that we close all drop-in both at HFU and open health station, all group offers are canceled. We will provide more information when available. We apologize for this, but ask for understanding that this is absolutely necessary to contribute to the national advantage of limiting the risk of covid-19 proliferation.

Ås kommune har 2 helsestasjoner med jordmortjeneste, en på Nordby og en i Ås sentrum.

De er en del av Forebyggende helsetjenester som også består av:

Helsestasjonen Ås sentrum, Rådhusplassen 29, 3 etg.

 • Åpningstid: Mandag – fredag kl. 08.30 – 15.00
 • Telefontid: Mandag kl. 08.15-11.00, tirsdag- fredag kl. 08.15 – 11.00 og kl.13.00-15.00 , Tlfnr. 64 96 22 40
 • Epost: helsestasjonen@as.kommune.no
 • Åpen helsestasjon er tirsdager 10.00-11.30. Åpen helsestasjon er stengt i alle skolens ferier.
 • Ås Reisevaksinasjon har timebestilling på tlfnr. 64 96 22 40 mandag kl. 08.15-11 og tirsdag-fredag kl. 08.15-11 og kl. 13-15. Avtaler settes opp torsdager og fredager.

Helsestasjonen Nordby, Emily Kirkerudsvei 6, 1407 Vinterbro

 • Åpningstid: Mandag – fredag kl. 08.30 – 15.00
 • Telefontid: Mandag kl. 08.15-11, kl. tirsdag- fredag 08.15 – 11 og kl.13-15 , Tlfnr. 64 96 22 40
 • Epost: helsestasjonen@as.kommune.no
 • Åpen helsestasjon er torsdager kl.12.30-14.00. Åpen helsestasjon er stengt i alle skolens ferier.

 Familieteamet er loaklisert på  Ås ungdomsskole:

Helsestasjon for ungdom og studenter/ Health care center for young adults and NMBU-students)  er lokalisert på Ås helsestasjon, Rådhusplassen 29, 3 etg.

 • Åpningstid: Mandag kl. 08.30 – 11.00, onsdag kl. 14.30-20.00 og torsdager kl. 08.30-13.30.
 • Telefontid: Mandag kl. 08.15-11.00, tirsdag, torsdag og fredag kl.08.15 – 11.00 og kl.13.00-15.00, onsdag kl.14.30- 20.00. Tlfnr. 64 96 22 40.
 • Epost: helsestasjonen@as.kommune.no

Her ser du åpningstidene og kontaktinformasjon: HFU åpningstider

 

 

Kart