Folkehelsedokumentet

Folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet viser at Ås kommune er en god kommune å bo i. Kommunen har høyere forventet levealder enn både fylket og landet for øvrig. Ungdataundersøkelsen viser at ungdommen er ganske fornøyd med lokalmiljøet, treffsteder og fritidsorganisasjoner.

Folkehelsedokumentet 2020-2023