Ås kommunes samlede historie finner du systematisert og forskriftsmessig lagret i store arkivrom i en av kommunens mange kjellere. Arkivrommene er tørre, kjølige, fukt- og brannsikret samt innbruddsikre. Papirene er gjennomgått og sortert. Rustne stifter, plast, dårlig innpakningspapir og alskens innbindingsmetoder er fjernet. Papirene er ordentlig innbundet eller pakket inn i syrefast papir. Alt er merket, alt er ordnet og alt er tilgjengelig. Dette skal tas vare på. Lenge.  

 9k=

– Dette er svært nyttig for alle som ønsker å vite noe om historien vår, sier Carl Fritz Høeg. Han er leder for lokalhistorisk arkiv i Ås kommune og har vært sjefen for Ås kommunes depotarkiv siden 2007.

– De fleste som skriver historiske verker tilbringer mye tid her, sier Høeg, og trekker frem Knut Dørums bygdebokverk og sist den populære Åsfolk som eksempel der forfatterne benyttet seg av informasjon som ligger i depotarkivet.

Depotarkivet brukes av mange – til mye

Materialet brukes til kommunal saksbehandling, rettighetsdokumentasjon, historisk arbeid, forskning, slektsgranskning. Det brukes når folk trenger innsikt i behandlingen de har fått av kommunale tjenester eller når folk har behov for å vite noe om for eksempel historiske byggeprosjekter. Noe er så gammelt og skjørt at du må bruke bomullshansker hvis du skal undersøke det.

Cirka 500 hyllemetere er fullpakket i reoler fra gulv til tak med historien vår. Alt som har skjedd i kommunen siden formannskapsloven ble sanksjonert i 1837.

– Ja, det var 1837 som var starten på Ås kommune og de andre kommunene i Norge, sier Carl og trekker frem en stor, gammel bok.

– Dette er det aller første som skjedde i Ås kommune, sier Carl med andakt og peker på referatet fra det aller første formannskapsmøtet. Her konstituerte kommunen seg for første gang – og Ås kommune var i gang.

– Skriften er veldig pen og forseggjort, men dessverre er det nesten uleselig for oss nå, da det er skrevet med gotisk håndskrift. Bokstavene de bruker ligner på en måte vår tids bokstaver, men betyr som oftest noe helt annet, sier Carl. Heldigvis var datidens folk fra kommunen våkne  – og tok vare på alt av referater og papirer fra den første tiden.

–  En transkribering og digitalisering av de eldste protokollene fra Ås kommune ville ha vært på sin plass for å gjøre Ås-historien enda mer tilgjengelig for kommunens innbyggere, sier Carl.

Historien uten sminke

Depotarkivet rommer forresten ikke bare dokumenter fra tiden etter 1837. Arkivet starter før det. Den eldste protokollen er fra 1807. Disse eldste delene dreier seg om skole- og fattigkommisjoner, hvor sognepresten i Ås prestegjeld var ordførende. Vi har også møteboken til Follo distriktskommisjon av Norge Vel fra 1811 til 1818.

– Se, her er signaturen til Christian Magnus Falsen, sier Carl og peker.

Her har en tatt vare på så mye som mulig siden starten og frem til fulldigitaliseringen rundt 2005. Her bevarer vi historien om det meste av det kommunen har drevet med, enten det er politikk, byggesak, kommunalteknikk, kultur, økonomi helse, barnehager skoler osv.  

Depotarkivet viser tiden slik den var, uten sminke. Den kommunale aktiviteten, velferden og omsorgen var høy, men språkbruken var en annen. Her dukker det plutselig opp saker om «sinnsyke og abnormale» eller om hvordan de behandlet kommunens drikkfeldige. I arkivet pynter en ikke på noe.

Historien viser også datidens sans for detaljer. Sakene handler ofte om små detaljer.

– Vil du vite om tipptippoldefaren din skulket skolen? Her har du oppmøteprotokollen for Ås skole (dagens Brønnerud) en høstdag i 1864, sier Carl.

Gjør historien tilgjengelig

Ås er en kommune som kan være stolt av mye, og som har en rik historie. Derfor er det ekstra viktig å ha orden på fortiden, slik at vi kan lære om og av det som har skjedd.

En viktig del av Carls jobb er å hjelpe med å gjøre alt som finnes i depotarkivet tilgjengelig for folk. Folk kan bestille seg tid i lesesalen på kontoret . Da finner Carl det du trenger av informasjon, og vurderer om det er noe som må unntas offentlighet. Mye av informasjonen er nemlig dypt privat.

– Ja, en del av denne informasjonen vi har her er ganske ømtålig. Her er det detaljer om barnevern- og sosialsaker samt helsejournaler til pasienter som er døde. Det er ikke alt som folk flest skal ha tilgang til, forklarer Carl.

Men i størst mulig grad ønsker man at det skal være åpent og tilgjengelig.

– Snart kommer det også muligheter til å bestille de dokumentet man ønsker å lese via Arkivportalen på nettet, så er det klart til du kommer.

Mye arbeid før og fremover

Det har krevd mye arbeid å få depotarkivet så ryddig og tilgjengelig som det er i dag.

– Da jeg overtok jobben i 2007 stod det meste pakket og lagret i store pappesker fra gulv til tak i ett rom, sier Carl. Siden den gangen er Depotarkivet utvidet med 2 rom til og flere hundre meter med avleverte arkiver.

– Nå er mesteparten pakket opp, sortert, sikret og plassert i trygge og sikre lokaler, men fortsatt gjenstår det rundt 500 hyllemeter som skal avleveres til depotarkivet. Heldigvis skal ikke alt dette ordnes og registreres.

– Det er utrolig møysommelig arbeid, som tar lang tid. Fortsatt gjenstår det noen gode hyllemetere med registrering, og det kommer til å ta minst fem år før alle eldre og avsluttede arkiver i kommunen vil være ferdig ordnet og registrert og lagt ut på arkivportalen, avslutter Carl.