Ås kommune har den siste tiden kartlagt hvilke muligheter vi har for å huse den ekstra flyktningestrømmen som er forventet som følge av krigen i Ukraina, og inngått avtaler med private utleiere. Men vi har fortsatt behov for flere:

– Spesielt er vi på jakt etter hybler og små leiligheter til enslige og større boliger/leiligheter med 3-4 soverom til familier. Dersom det er noen som kan tenke seg å leie ut til Ås kommune og flyktninger, håper vi dere kan sende inn skjema (lenke). Det er behov for boliger for flyktninger som kommer fra andre steder enn Ukraina også, sier enhetsleder for eiendom, Linn Reppe.

Send skjema på e-post til kommunen

Vi ber derfor alle innbyggere som har lyst og mulighet til å leie ut en bolig til flyktninger om å melde fra til kommunen. Det kan du gjøre ved å sende fylle ut dette skjemaet og sende til post@as.kommune.no der du beskriver boligen, antall rom og adresse og en del annen nødvendig informasjon. Skjemaet kan også leveres til innbyggertorget på rådhuset i Ås.

De som henvender seg vil få tilsendt mer informasjon.

Du forplikter deg ikke til å stille boligen til disposisjon ved å melde fra til kommunen, men da har vi bedre oversikt over hvem vi kan kontakte når behovet melder seg.

Informasjon fra brannvesenet

Follo brannvesen har gitt ut et eget skriv til boligeiere som skal ta i mot flyktninger fra Ukraina. Det finner du her.