Kommunevåpen Ås

Kommunevåpen Ås

  

Gebyrer for gravesøknad 2019

Gebyrer for gravesøknad:

  • Saksbehandlingsgebyr: Kr. 2850,- per tillatelse gitt etter søknad (avslag utløser ikke gebyr).
  • Forringelsesgebyr: Kr. 100,- per kvm asfaltert trafikkareal og kr. 50,- per kvm ikke-asfaltert trafikkareal. For opparbeidede parker og friområder avtales gebyr særskilt.