Om barnehagen

Frydenhaug barnehagen ligger på Kajaområdet ved NMBU, helt mot skogen, ca 1 km fra sentrum med gangavstand til UMB. Beste adkomstvei til barnehagen er opp Samfunnsveien.

Barnehagen har fire avdelinger: Grana, Furua, Eika og Ospa. Ospa er pr. i dag ikke i bruk. Vi har to pedagoger og to fagarbeidere/assistenter pr. avdeling.

Frydenhaug barnehage er en ressursbarnehage, dvs. at barnehagen er tilrettelagt for barn med spesielle behov. 

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia. Verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet som verdi skal stå sentralt i vårt menneske og barnesyn.

Vi jobber prosjekterende og tilrettelegger miljøet i barnehagen så det utfordrer og støtter barnas læreprosesser i et sosialt fellesskap. Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi reflektere sammen med barna, og i personalet for å danne ny felles kunnskap.

Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi synliggjøre, utvikle og sikre kvalitet i vår praksis.

Avdeling Grana

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 63.

På Grana er det for tiden barn i alderen 5-6 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Janne Stokke Brandsgård (pedagogisk leder)
 • Bergljot-Ruth Børtveit (pedagogisk leder)
 • Karen Haugli (fagarbeider
 • Stine Lise Einset (fagarbeider)
 • Sharmin Hamasaid (assistent)
 • Armando Rodriguez Hernandez (assistent)

REFLEKSJONSBREV

Refleksjonsbrev august og september.pdf

Avdeling Furua

Direkte telefonnummer til avdelingen er 64 96 26 64.

På Furua er det for tiden barn i alderen 2-4 år. 

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Beathe Ørbeck Hammer (pedagogisk leder)
 • Kamilla Alfheim (pedagogisk leder)
 • Vigdis Karlsen (fagarbeider)
 • Maria Nikolaisen Glørstad (fagarbeider)
 • Monika Pauer Liaøy (fagarbeider)
 • Thea Bjerketvedt (assistent)

REFLEKSJONSBREV

Refleksjonsbrev august 2021.pdf

Avdeling Eika

Direkte telefonnumer til avdelingen er 64 96 26 69.

På Eika er det for tiden barn i alderen 1-2 år.

Vi som jobber på avdelingen heter:

 • Thea Holtnæs (pedagogisk leder)
 • Maria Joy Dehli (pedagogisk leder)
 • Karoline Borge (spesialpedagog)
 • Marijana Markovic (fagarbeider)
 • Marianne Modahl (fagarbeider)
 • Lotte Marthinsen (fagarbeider) 

REFLEKSJONSBREV