– For å presentere ditt lokallag trenger vi at dere fyller ut svar på noen enkle spørsmål, og sender oss et bilde som viser medlemmer i organisasjonen i aksjon, forteller enhetsleder for kultur, idrett og frivillighet Ellen Sibe Kråkenes.

Frivlligetens år 2022 er en nasjonal feiring av frivilligheten hvor alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med.

– Vi håper å kunne presentere alle som ønsker å være med i løpet av året, sier Sibe Kråkenes.

Har du lyst til å presentere ditt lokallag?

Vil du vise fram ditt lokallag under Frivillighetens år?

Sende oss litt informasjon om ditt lokallag eller organisasjon, så lager vi en presentasjon på siden vår for Frivillighetens år 2022.

Vi trenger også et bilde av dere. Dette sender dere til oss på e-post når vi tar kontakt. Hvis det kommer inn veldig mange henvendelser kan det hende vi må gjøre et utvalg, men vi vil helst vise frem alle som ønsker det.

Send inn informasjon om ditt lokallag her

Nominér en ildsjel

Vi trenger din hjelp til å nominere den eller de som du mener fortjener litt ekstra oppmerksomhet for sitt frivillige arbeid.

Fyll ut dette skjemaet for å nominere din kandidat

Fest for de frivillige i Ås 3. september

Lørdag 3. september inviterer vi hele Ås til en stor fest for å vise fram og hedre det frivillige Ås!

Mer informasjon kommer :)