Hvor mange medlemmer har dere i Ås?

Foreningen vår ble stiftet i 1991, og vi har i dag 109 medlemmer.

Hvordan og hvor ofte møtes dere?

Vi har medlemsmøte første mandag i måneden. Her har vi et faglig innslag, og setter av god tid til prat og kaffekos.

Har dere en nettside eller profil i sosiale medier?

Ja, vi har en portal med litt informasjon på Norske Kvinners Sanitetskvinners nasjonale nettside. Vi har også en gruppe på Facebook hvor vi viser litt fra våre aktiviteter.

Hvem kan være medlem?

Vi har mange ulike aktiviteter, og trenger alle slags medlemmer. Det er flest kvinner med i vår organisasjon, men det eneste kriteriet for å være med er at du har lyst til å gjøre en forskjell for andre.

Hva er de viktigste sakene eller oppgavene for dere?

Vi tar i mot søknader om midler til gode formål i Ås, og vi støtter helseforskning; nå er det særlig aktuelt med hjerte, kreft og demens.

Kvinnehelse er viktig for oss, og vi inviterer årlig til bryst- og underlivsundersøkelse her i Ås.

De siste årene har vi prioritert vanskeligstilte barnefamilier, flykninger og personer med psykiske utfordringer og rus. Integrering av nyankomne til Ås er viktig for oss. Vi arrangerer blant annet grupper for barn, besteforeldre og minoritets-språklige. Det er viktig for oss å stille opp for barn og eldre som trenger sosialt fellesskap, hjelp og støtte.

For å få inntekter lager vi håndarbeid som vi selger på julemesser, og fastelavensris.

Har du lyst til å presentere ditt lokallag?

Vil du vise fram ditt lokallag under Frivillighetens år?

Sende oss litt informasjon om ditt lokallag eller organisasjon, så lager vi en presentasjon på siden vår for Frivillighetens år 2022.

Vi trenger også et bilde av dere. Dette sender dere til oss på e-post når vi tar kontakt. Hvis det kommer inn veldig mange henvendelser kan det hende vi må gjøre et utvalg, men vi vil helst vise frem alle som ønsker det.

Send inn informasjon om ditt lokallag her

Fest for de frivillige i Ås 3. september

Lørdag 3. september inviterer vi hele Ås til en stor fest for å vise fram og hedre det frivillige Ås!

Mer informasjon kommer :)