Hvor mange medlemmer har dere i Ås?

Her i Ås har vi 56 medlemmer, og vi ønsker oss gjerne flere!

Hvordan og hvor ofte møtes dere?

Vi har medlemsmøter en gang i måneden hvor vi tar for oss aktuelle tema for oss, som regel med en foredragsholder. Det sosiale samværet er viktig, og lagsakene våre. Vi er opptatt av å være inkluderende og aktuelle for alle kvinner i bygda vår.

Har dere en nettside eller profil i sosiale medier?

Ja, vi har en portal på nettsidene til Norges Bygdekvinnelag hvor det ligger litt kontaktinformasjon. Vi har også en side på Facebook hvor vi legger litt mer aktuelt stoff om noen av de tingene vi gjør vi vårt lokallag.

Hvem kan være medlem?

Bygdekvinnelaget er for alle kvinner i bygda på tvers av alder, nasjonalitet, religion og yrke. Alle kvinner mellom 20 og 90 år kan være medlemmer. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og ønsker alle Ås-damer som ønsker å gjøre noe for bygda vår velkommen.

Hva er de viktigste sakene eller oppgavene for dere?

Vi er politisk nøytrale, men jobber for kvinners rettigheter.

Vi i bygdekvinnelaget vil ta vare på våre tradisjoner, og samtidig ha et sundt og godt kosthold. Vi er opptatt av å ta vare på matjorda slik at vi kan dyrke vår egen mat, tradisjonell matlaging, og at vi ikke skal kaste mat.

Vi vil har et inkluderende fellesskap, hvor vi legger til rette for at alle kan ha det trivelig sammen og at alle kan være med.

Er det noe dere gleder dere spesielt til i 2022?

Vi skal ha to arrangementer til dette året med våre KvinnerUT. Målet er å bidra til å styrke minoritetskvinners kompetanse, og gjennom dette bidra til inkludering, økt deltakelse i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting.

Målgruppen er kvinner med en annen kulturell bakgrunn enn norsk, som bor på bygda. Deres bakgrunn for å ha kommet til Norge kan være ulik, og de kan være for eksempel flyktninger, arbeidsinnvandrere eller ha ankommet gjennom familiegjenforening.

Vi skal også ha et møte om psykisk helse i april som vi synes er veldig viktig, også skal vi være med på SmakÅs til høsten. Det er veldig gøy å være i gang igjen med aktiviteter!

Har du lyst til å presentere ditt lokallag?

Vil du vise fram ditt lokallag under Frivillighetens år?

Sende oss litt informasjon om ditt lokallag eller organisasjon, så lager vi en presentasjon på siden vår for Frivillighetens år 2022.

Vi trenger også et bilde av dere. Dette sender dere til oss på e-post når vi tar kontakt. Hvis det kommer inn veldig mange henvendelser kan det hende vi må gjøre et utvalg, men vi vil helst vise frem alle som ønsker det.

Send inn informasjon om ditt lokallag her

Fest for de frivillige i Ås 3. september

Lørdag 3. september inviterer vi hele Ås til en stor fest for å vise fram og hedre det frivillige Ås!

Mer informasjon kommer :)