icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Folkehelse   ›   Frisklivssentralen   ›   Frisklivsresepten
  

Frisklivsresepten

Individuell veiledning og tilgang til grupperettede aktiviteter

Frisklivsresepten

Du får henvisning til Frisklivssentralen via Frisklivsresepten. Les mer om frisklivsresepten, Link til blankett: frisklivsresept (DOC) (PDF). 

Du kan få frisklivsresepten hos din fastlege, NAV, annet helsepersonell i kommunen eller ved å ta kontakt direkte med frisklivssentralen.

Hva består oppfølging på frisklivsresept av?

  • Helsesamtaler ved oppstart, eventuelt underveis og ved avslutning av frisklivsperioden. Rapport sendes til fastlegen og eventuelt henvisende helsepersonell etter frisklivsperioden.
  • Individuell bistand for å lage en plan for frisklivsperioden.
  • Tilpasset fysisk aktivitet i gruppe innendørs og utendørs. Se vårt tilbud om fysisk aktivitet i gruppe her: Frisklivssentralens aktiviteter
  • Temasamlinger tilpasset behov blant deltakerne innenfor aktuelle livsstilstema. Aktuelle tema kan være: motivasjon, søvnhygiene, kosthold, fysisk aktivitet, psykisk helse og livskvalitet.

Hvem passer tilbudet for?

Frisklivssentralen tar imot innbyggere i Ås kommune som er over 18 år som har eller står i fare for å utvikle livsstilssykdommer.
  • For deg som har et ønske om bistand til å endre levevaner i forhold til kosthold, aktivitet, røyk og psykisk helse
  • Du kan delta i gruppeaktivitet både innendørs og utendørs
  • Du må komme deg til/fra tilbudet på egenhånd

Pris?

Frisklivsresepten gir deg gratis tilgang til helsesamtaler, diverse tester og aktiviteter i vår timeplan.

Kurs ved Frisklivssentralen har en egenandel på kr. 250,- per kurs (NB kursmateriell kommer i tillegg f.eks ved KiB-kurs). Som innbygger i Ås kommune kan du delta på alle kurs i regi av frisklivssentralene i Follo. Se mer informasjon under "Kurs".