• Når: Tirsdager kl.17:30-19:30 i tidsrommet 10. januar – 7. mars (bortsett fra tirsdagen i vinterferien)
  • Hvor: Nordby skole (lærerværelset)
  • Påmelding/spørsmål: Send epost til Ellen Tveita

Tuning in to Kids er et forskningsbasert kurs for foreldre, som forebygger emosjonelle og sosiale vansker hos barn. Kurset går over 8 samlinger, og det er plass til 12 deltakere. Gjennom kurset får du som forelder kunnskap om barns utvikling, og du får øve opp evnen din til «emosjonsveiledning». Emosjonsveiledning handler om å møte barns følelser på en utviklingsfremmende måte. Det er enklere sagt enn gjort, så øvelse er en viktig del av kurset.

Foreldre som har deltatt på kurs tidligere sier: «Dette kurset har forandret måten vi forholder oss til hverandre i vår familie.» «Dette skulle alle foreldre hatt tilbud om.» «I Tuning in to Kids har jeg lært hvordan jeg kan møte barnet mitt sin angst på en bedre måte.» Forskning på Tuning in to Kids viser at barn av foreldre som har deltatt på kurset, viser færre sosiale problemer og økt emosjonell og sosial kompetanse.

Kurset er gratis, og tilbys i regi av Barne- og Ungdomsteamet.