Rektor gikk igjennom FAU sin rolle, samt  sammensetning og funksjon for SU og SMU. Deretter valgte nytt FAU leder, nestleder og referent. Presentasjonen finner du her.

Ny ledelse i FAU er:

Leder:         Steinar Aanesland steinar.aanesland@nrk.no

Nestleder:  Even Bergseng evenbergseng@hotmail.com

Referent :  Nina Haugdal  nina.haugdahl@gmail.com

Referat FAU Aas usk 220921.pdf

Presentasjon FAU møte 22.09.2021.pptx