Det var rektor ved Kulturskolen i Ås, Anders Moberg, som nominerte Alexander som kandidat til prisen. Fylkeskulturprisen deles ut som en markering av fremragende kulturarbeid, som har betydning for hele fylket, eller som gjør Viken fylke kjent på en positiv måte, nasjonalt eller internasjonalt.

Primus motor

En av mange gratulanter er ordfører Ola Nordal:

– Alexander Krogh Plur har i mange år vært en primus motor i kulturskolen og kulturarbeidet i Ås kommune. Alexander har et perspektiv og engasjement som går langt ut over kommunen, og han har bidratt sterkt til at Ås kommune har vært en kulturell drivkraft i Follo, Akershus, Viken, Norge og også internasjonalt. Jeg er stolt og glad for at Ås kommune har fått være det stedet der Alexander Krogh Plur kunne få utløp for sin store skaperkraft.

En pionér

Også kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss er imponert over prisvinnerens engasjement og innsats:

– Alexander er en av kulturskolepionerene. Han har på imponerende vis lyktes i å gjøre Ås kulturskole til en av de virkelig sterkt ansette kulturskolene i nasjonal sammenheng. Resultatet av hans engasjement og gjennomføringsevne har satt spor også langt utenfor Norges grenser. Jeg har stor respekt for den jobben han har gjort, og den utrettelige innsatsen han har nedlagt, til beste for Ås-samfunnet!

Les flere gratulasjoner og vinnerens kommentar hos Viken fylkeskommune

Enstemmig jury

Det var rektor ved Kulturskolen i Ås, Anders Moberg, som nominerte Alexander som kandidat til prisen.

En enstemmig faggruppe har innstilt til fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen (Ap). Fylkesråden stiller seg bak faggruppen, og Fylkeskulturprisen for 2021 går til Alexander Krohg Plur. Prisen ble høytidelig delt ut av fylkestinget i Viken under deres møte på Fornebu torsdag 24. november.

Juryens begrunnelse

«Alexander er i dag kultursjef i Ås kommune, og har vært en bauta i kultur- og kulturskolenorge i om lag tretti år! Han har vært med på å drive frem flere positive endringer i kulturskolene og har vært en drivkraft i utviklingen av den moderne kulturskolen. Han har også tatt initiativ til de Viken-baserte tiltakene UngMusikk, UngKunst, samt prosjektene OperaUng, Med Munch som mentor og en rekke andre prosjekter og tiltak.

Han har vært engasjert som leder i en rekke organisasjoner, foreninger o.l. i norsk musikkliv, som Musikk i skolen, Musikk og ungdom, Rytmisk musikkforum, Nordisk union for musikkutdannere, Norsk musikkpedagogisk union, Norsk skoleorkesterforbund med mer. Alexander har vært svært engasjert som leder, dirigent og utøver i korps og orkester i fylket.

De fleste som har tilknytning til kulturskolene i Norge, vet veldig godt hvem Alexander er fordi han har vært en inspirator og foregangsfigur for svært mange mennesker og instituasjoner»