For å få mer kunnskap om hva innbyggerne i Ås mener er viktig for et aldersvennlig samfunn, arrangerer kommunen kafédialoger hvor det samles inn forslag og tanker rundt hva det egentlig vil si at et samfunn er aldersvennlig, og hvordan vi kommer dit.

Første kafémøtet ble holdt på Nordby bibliotek tirsdag 10. mai. Det andre møtet holdes i Ås kulturhus onsdag 11. mai fra kl. 18:30-20:30 (påmelding ikke nødvendig). Alle som er interessert i temaet er velkommen.

Deltakerne fikk først en kort innføring i temaet av kommunalsjef for helse og mestring Tove Kreppen Jørgensen, før folkehelsekoordinator Bente Sperlin viste vei til kafébordene. Der ble det livlig og engasjert prat rundt de fem hovedtemaene:

  1. Et aldersvennlig samfunn for alle
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Mestre eget liv/sjef i eget liv
  5. Sammenhenger

– Dette var veldig gøy! Det ble utrolig mange fine dialoger rundt bordene, og vi fikk godt med ulike innspill. Nå gleder vi oss til nytt møte i Ås kulturhus i kveld, sier Kreppen Jørgensen.

Leve hele livet reformen

Leve hele livet reformen handler om hvordan vi kan utvikle helse- og omsorgstjenestene og skape et mer aldersvennlig og bærekraftig samfunn. 

Helsedirektoratet har det nasjonale gjennomføringsansvaret for reformen.