Gruppelederne for alle partiene i kommunestyret ble torsdag orientert om feilen som er oppdaget i kommunedirektørens forslag til budsjett og handlingsplan for 2022-2025.

De budsjetterte driftsutgiftene er beregnet for lavt i hele planperioden med følgende summer:
•    2022: 12.341.000
•    2023: 13.703.000
•    2024: 15.045.000
•    2025: 16.825.000


Må endres før budsjettet vedtas

Disse endringene betyr såpass mye for det samlede driftsresultatet i budsjettforslaget at kommunens økonomiske handlingsregler vil bli brutt. Politikerne må derfor innarbeide disse økte driftsutgiftene før budsjettet vedtas politisk.
– Jeg beklager at budsjett og økonomiplanen ble presentert med disse feilene. Her har vår kvalitetssikring av tallene sviktet. Dette vanskeliggjør politikernes arbeid med budsjettet, når de nå skal behandle et allerede stramt budsjettforslag, sier kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss.

Et område med egne regler

Vann- avløp og renovasjon er en del av selvkostområdene i budsjettet. Dette betyr at innbyggerne gjennom kommunale avgifter selv skal betale for tjenestene. Her er det helt egne regler, som blant annet sikrer at innbyggerne ikke skal betale for mye.
– Kommunale avgifter skal ikke være høyere enn kommunens utgifter over en 5 års periode. Dette kalles generasjonsprinsippet, forklarer økonomisjef Emil Schmidt i Ås kommune.

Feil under overføring

Kommunens budsjett og handlingsplaner blir presentert i et nettbasert verktøy. For selvkostområdene blir tallene først beregnet i egne økonomiske modeller slik at de særskilte reglene for disse områdene blir fulgt. Etter at disse beregningene er gjort blir tallene overført til kommunens styringsverktøy, og det er i denne overføringen feilen har oppstått med den konsekvens at driftsutgiftene ble for lave.


Må kanskje utsette politiske møter

Budsjett og handlingsplan skal etter planen behandles i formannskapet den 24/11 og i kommunestyremøtet den 9/12. For å sikre at kommunestyret får nok til tid til å jobbe med endringene vurderes nå disse møtene utsatt. Ås kommune vil i så tilfelle annonsere nye datoer på nettsidene og i Ås avis.