icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Tunveien barnehage med avdeling Sagalund   ›   FAU Tunveien

FAU

FAU - foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i barnehagen er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU), og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

FAUs oppgaver:
Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt barnehagemiljø
Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage
Legge til rette for positiv utvikling hos barna

 
Publisert: 21. februar 2011

Retningslinjer fau/ su Tunveien barnehage

Publisert: 05. oktober 2016

Referat fau-møtet 9.10.18

Publisert: 25. februar 2019

Referat fau-møtet 18.9.17

Publisert: 09. oktober 2017

Referat fau-møtet 23.1.2017

Publisert: 13. februar 2017

Referat fau-møtet 7.3.16

Publisert: 11. april 2016

Referat fau-møte 8/9-15

Publisert: 18. september 2015

Felles fau-møte 8/9-15

Publisert: 18. september 2015