icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Frydenhaug barnehage   ›   FAU Frydenhaug

FAU - foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. alle foreldre/ foresatte som har barn i barnehagen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (fau) og de fungerer som styre for foreldrerådet.

FAUs oppgaver:

Fremme fellesinteressene til foreldre/ foresatte.

Medvirke til at foreldre/ foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt barnehagemiljø.

Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.

Legge til rette for positiv utvikling hos barna. 

Publisert: 12. november 2019

Informasjonsskriv om fau/ su

Publisert: 20. november 2017