icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Andre nyttige sider   ›   Etablerte samarbeidsorganer i Follo
  

Etablerte samarbeid mellom Follokommuner

Follo kommunenes våpenskjold_600x97.jpg

ORGANISASJONSFORM/ ORGANER

DELTAKENDE KOMMUNER

VERTS-KOMMUNE

Regionråd:

Follorådet

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås

Roterer hvert år. 2015: Nesodden

Aksjeselskaper:

Follo Futura AS

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås

Ås

Alarmsentral Brann Øst As

Moss, Rygge, råde, Våler, Vestby,Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Aremark, Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås

Moss

Interkommunale selskaper:

Follo barne- og ungdomsskole

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås

Ski

Follo distriktsrevisjon

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Ås, Nesodden

Ski

Follo Legevakt IKS

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Ås

Ski

Follo Ren

Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Ås

Ås

Follo Kvalifiseringssenter IKS

Frogn, Ski, Vestby

Ski

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås

Ås

Follo Brannvesen IKS

Oppegård, Ski, Enebakk, Frogn, Nesodden, Ås

Ski

Nordre Follo Renseanlegg

Oppegård, Ski, Ås

Ås

Søndre Follo Renseanlegg

Vestby, Ås

Vestby

Kommunelovens § 27-organer:

Follo Barnevernvakt

Frogn, Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås

Ski

Follo Omsorgsboliger

Enebakk, Ski, Vestby

Ski

Follo økonomiske rådgivningstjeneste

Oppegård, Ski, Vestby

Ski

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås, Nesodden

Ås

Kemneren i Follo

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Ås

Oppegård

Samarbeidsavtale:

Follo landbrukskontor

Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås

Ås

Felles innkjøpskontor

Frogn, Nesodden, Vestby, Ås

Vestby

Tolketjenesten i Follo (TiF)

Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås

Ski

Felles opplæringstilbud innen ulike områder (Kompetansehjulet i Follo)

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås

Følger ledelsen av Follorådet

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord

Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Oppegård, Ski, Ås, Nesodden, Frogn og Vestby

Oslo ivaretar det daglige arbeid

IKT-Follo

Ski, Ås, Vestby, Frogn, Nesodden og Oppegård

Ski

Stiftelse:

Follo Museum

Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås

Frogn