Hva kan jeg få hjelp til?

Etablerertjenesten i Follo tilbyr gratis kurs og veiledning til deg som skal starte eller driver egen virksomhet i Nordre Follo, Nesodden, Ås, Enebakk, Frogn og Vestby.

I tillegg utfører tjenesten næringsfaglige vurderinger, og organiserer jevnlig forskjellige typer aktiviteter for å møte brukernes behov.

Du kan for eksempel bestille gratis time med veileder, eller melde deg på kurs som:

  • Grunnkurs i etablering
  • Forretningsjuss
  • Forretningsplan og -modeller
  • Markedsføring og konseptutvikling

Få full oversikt over tilbudet på Etablerertjenesten i Follo - startupfollo.no

Hvem er Etablerertjenesten?

Etablerertjenesten i Follo drives av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, som har drevet denne siden 2013. Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon som brenner for gode og livskraftige lokalsamfunn der folk kan bo, jobbe og leve.

Tjenesten finansieres av Viken fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap.