Tilbudet er gratis, og for innbyggere i Ås kommune.

Kurset holdes i Skoleveien 4.

Tider og temaer:

1. Onsdag 15. september klokken 18.00 - 20.00 - Når noen strever psykisk, hvordan påvirkes de nærmeste.

2. Onsdag 13. oktober klokken 18.00 - 20.00 - Hvordan ivareta seg selv som pårørende.

3. Onsdag 10. november klokken 18.00 - 20.00 - Samarbeid med helsevesenet og organisasjoner. Utfordringer, muligheter og rettigheter som pårørende.