Slik melder du inn barnet ditt

Barnet skal meldes inn ved den skolen de etter adresse sogner til.

Foresatte melder inn barnet ved å bruke elektronisk skjema Innmelding i skole etter folkeregistrert adresse

Om skoletilhørighet

Det er ikke fritt skolevalg i Ås. Skoletilhørighet defineres ut fra elevens folkeregistrerte adresse. Veien eleven bor i bestemmer hvilken skole eleven skal meldes inn på.

Oversikt over hvilke veier/ gater som sogner til hvilke skoler finner du i Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune.

Søke om skolebytte

Dersom foresatte ønsker å søke om skoleplass på en annen skole enn den eleven sogner til, må det søkes om skolebytte.

Søknaden sendes til:
Ås kommune oppvekst og opplæring
Postboks 195
1431 Ås

Søknaden vil bli behandlet etter opplæringsloven § 8-1 og Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune.