Fra 1. januar 2021 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under kr 592 167 ha rett til redusert foreldrebetaling.

Fra 1. januar 2021 blir maksprisen på en barnehageplass 3 230 kr per måned.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt justeres  fra kr 566 100 til 583 650 kroner fra 1. august 2021.

Link til statsbudsjettet 2021: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-satsar-pa-kompetanseheving-og-betre-kvalitet-i-barnehagen/id2769366/

Link til Utdanningsdirektoratet (UDIR): https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/