Foreldrebetaling skal være maksimalt seks prosent av husstandens samlede inntekter. Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal foreldrene ha redusert pris, slik at samlet foreldrebetaling (makspris) til barnehage ikke overstiger seks prosent av husstandens inntekter.

Alle barn mellom to og fem år, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Familier med en samlet inntekt under 583.650 kroner har i dag rett til gratis kjernetid. Denne grensen heves til 598.825 kroner fra 1. august 2022.