Elektronisk handels format (EHF)
Elektronisk handels format (EHF)
  

Fra og med 1. januar 2018 har Ås kommune vedtatt å motta faktura kun i EHF-format

Ås kommune er registrert som mottaker av Elektronisk handelsformat (EHF) i Difis ELMA-register, og oppfordrer våre leverandører til å sende faktura og kreditnota i dette formatet for å få smidig behandlingstid.

Tekniske opplysninger:

Krav til faktura:

 • Navn og adresse til den registrerte næringsdrivende som yter tjenesten.

 • Organisasjonsnummer som er tildelt den næringsdrivende etterfulgt av bokstavene MVA.

 • Faktura skal sendes til:

           Ås kommune

           c/o økonomiavdelingen

           PB 195

           1431 Ås

 • Faktura skal merkes med attestantens ressursnummer.

 • En beskrivelse av hvilken ytelse som er levert.

 • Opplysninger om det er levert ytelser som er tatt med i andre fakturaer.

 • Vederlaget for ytelsen uten avgift.

 • Selve avgiftsbeløpet.

 • Fakturanummer.

 • Fakturadato.

 • Bankkonto må oppgis på kreditnotaer.

 • De øvrige standardkrav til fakturainformasjon som følger av bokføringsloven.


Dersom fakturaen ikke oppfyller disse kravene, vil den bli returnert.

Eventuelle spørsmål kan rettes til regnskapsseksjonen på e-post til regnskap@as.kommune.no .