Meldingen gir oversikt over interkommunale selskapet kommunen har eierinteresser i og skal øke bevisstheten rundt forvaltning av eierskapet.

Last ned Eiermeldingen for 2020-2023 (PDF)