Viken fylkeskommune har startet opp en ny ENØK-satsning på eldre bygg i hele fylket! Eldre hus er bygget med andre materialer og metoder, og energieffektivisering bør ta hensyn til dette. Satsningen er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Buskerud bygningsvernsenter, Murbyen Oslo, Fortidsminneforeningen, Bygg og bevar og Akershus bygningsvernsenter.

Tilbudet gjelder også for landbruksbygninger, murbygg, borettslag, sameier, lag og foreninger. Verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan også få hjelp.

For å bestille befaring eller rådgivning, må eier fylle ut et skjema på nettsiden til Akershus bygningsvernsenter (MiA).

I tillegg til rådgivning og befaring skal det arrangeres foredrag for huseiere og håndverkere. Første mulighet er på Asker museum 2. februar kl. 18-21. Kurset er gratis, men krever påmelding.

Meld deg på foredraget via museumets nettsider.

Du kan også bli med på gratis digitale søknadsverksted i samarbeid med Akershus bygningsvernsenter og Kulturminnefondet som arrangeres 13. februar Her kan du som eier få informasjon om tilskuddsordninger til istandsetting og få gode tips til å skrive søknader.

Meld deg på søknadsverkstedet her.