Denne informasjonen blir samlet i et felles kontakt- og reservasjonsregister.

Kontakt-og reservasjonsregisteret kan inneholde

  • mobilnummeret og e-postadressen din
  • opplysninger om hvilken digitale postkasse du har valgt
  • språkvalg for elektronisk kommunikasjon
  • om du er reservert mot elektronisk kommunikasjon.

Det er Digitaliseringsdirektoratet som er behandlingsansvarlig for kontakt- og reservasjonsregisteret.

Hjemler for registrering av opplysningene finner du i Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) § 29 og 31.

Logg inn for å se dine opplysninger

Hjelp og veiledning på difi.no