Kommuneoverlegen redegjorde for smittesituasjonen, hvordan kommunen arbeider med smittehåndtering, test og vaksine. Mange spørsmål fra innbyggerne ble besvart i løpet av informasjonsmøtet.

Nedenfor kan du se opptak fra hele møtet: