Utvalgsmedlem
Navn: Tuva Todnem Lund
Representerer: Sosialistisk Venstreparti
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (23.10-2019 - 31.10-2023)