Utvalgsmedlem
Navn: Tuva Todnem Lund
E-post: tuvalundjohansen@gmail.com
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2019 - 2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)