Utvalgsmedlem
Navn: Trygve Roll-Hansen
E-post: trygve@roll-hansen.no
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 902 79 053
Adresse: Høgskoleveien 32
Postnr/sted: 1433 ÅS
Medlem av: Eldrerådet (20.11-2019 - 31.10-2023)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (18.11-2015 - 20.11-2019)