Utvalgsmedlem
Navn: Trine Hvoslef-Eide
E-post: trine.hvoslef-eide@nmbu.no
Representerer: Venstre
Telefon: +47 934 33 775
Adresse: Kilehagen 6
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for teknikk og plan (23.10-2019 - 31.10-2023)
Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 (21.10-2015 - 23.10-2019)