Utvalgsmedlem
Navn: Torill Myro
E-post: torillmyro@gmail.com
Representerer: Høyre
Telefon: +47 47250525
Adresse: Revaugberget 1
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 (21.10-2015 - 23.10-2019)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (21.10-2015 - 23.10-2019)
Plan- og byggekomiteen (18.11-2015 - 23.10-2019)