Utvalgsmedlem
Navn: Tone Grindal
E-post: Tone.grindal@as.kommune.no
Representerer: Kristelig Folkeparti
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for helse og sosial (23.10-2019 - 31.10-2023)