Utvalgsmedlem
Navn: Thomas Rannstad Haugen
E-post: trh.post@gmail.com
Representerer: Ås Arbeiderparti
Telefon: +47 97010982
Adresse: Heggveien 125
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for helse og sosial (21.10-2015 - 23.10-2019)