Utvalgsmedlem
Navn: Solveig Viste
E-post: solviste@online.no
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 975 61 783
Adresse: Ekornveien 8 A
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Plankomiteen 2011-2015 (12.10-2011 - 18.11-2015)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)