Utvalgsmedlem
Navn: Siri Kjær
E-post: sir-kjae@online.no
Representerer: Senterpartiet
Telefon: +47 464 67 609
Adresse: Herumveien 17
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Klima- og miljøutvalg (20.06-2018 - 31.10-2019)
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2011-2015 (23.11-2011 - 18.11-2015)