Utvalgsmedlem
Navn: Simon Ludvig Claeson
E-post: ludde@online.no
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)