Utvalgsmedlem
Navn: Sigurd Borge Kristoffersen
E-post: sigurdborge@gmail.com
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 970 36 765
Adresse: Moerveien 40 A
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: (01.01-1970 - 01.01-1970)