Utvalgsmedlem
Navn: Sigrid Hjørnegård
E-post: sh@energinorge.no
Representerer: Senterpartiet
Telefon: +47 975 08 901
Adresse: Furumoveien 29
Postnr/sted: 1435 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)