Utvalgsmedlem
Navn: Selma Sollihagen
Representerer: Miljøpartiet De Grønne
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for næring og miljø (23.10-2019 - 31.10-2023)