Utvalgsmedlem
Navn: Roberto Ruben Puente Corral
E-post: crepusculovino@yahoo.com
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 92465148
Adresse: Moerveien 29
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Hovedutvalg for helse og sosial (21.10-2015 - 23.10-2019)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for helse og sosial 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)