Utvalgsmedlem
Navn: Ragnar Joakim Nese
E-post: lyserealv@gmail.com
Representerer: Miljøpartiet De Grønne
Medlem av: Utvalg for kommunale byggeprosjekt (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for teknikk og miljø 2015-2019 (21.10-2015 - 23.10-2019)