Utvalgsmedlem
Navn: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
E-post: per.kristian.rorstad@gmail.com
Representerer: Venstre
Telefon: +47 95445384
Adresse: Samfunnsveien 3
Postnr/sted: 1433 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for næring og miljø 2019-2023 (23.10-2019 - 31.10-2023)