Utvalgsmedlem
Navn: Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
E-post: per.kristian.rorstad@gmail.com
Representerer: Venstre
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for næring og miljø (23.10-2019 - 31.10-2023)