Utvalgsmedlem
Navn: Per Ivar Wroldsen
E-post: per.ivar.wroldsen@gmail.com
Representerer: Fremskrittspartiet
Adresse: Toveien 11
Postnr/sted: 1407 VINTERBRO
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Råd for personer med funksjonsnedsettelse (11.12-2019 - 31.10-2023)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (18.11-2015 - 20.11-2019)