Utvalgsmedlem
Navn: Pål Vedeld
E-post: palve@nmbu.no
Representerer: SV - Sosialistisk Venstreparti
Telefon: +47 909 75 257
Adresse: Landåskollen 6
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Klima- og miljøutvalg (20.06-2018 - 31.10-2019)
Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)