Utvalgsmedlem
Navn: Oluf Johan Berentsen
E-post: liberent@online.no
Representerer: Fremskrittspartiet
Telefon: +47 928 55 330
Adresse: Skogfaret 13
Postnr/sted: 1430 ÅS
Medlem av: Kommunestyret 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2011-2015 (12.10-2011 - 21.10-2015)