Utvalgsmedlem
Navn: Ole Vidar Nygaard
E-post: olenbrum@gmail.com
Representerer: Ås Arbeiderparti
Medlem av: Kommunestyret (23.10-2019 - 31.10-2023)
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (23.10-2019 - 31.10-2023)